Vikingstad skola. Elevhälsa Vikingstad skola

Kontaktuppgifter till personalen på Vikingstads skola i Vikingstad

Vikingstad skola

I den andra kommunsammanslagningen 1971 blev Norra Valkebo och därmed samhället Vikingstad del i Linköpings kommun. Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Skolgården gränsar till ett bostadsområde runt skolan. Skolledningen informeras löpande om Trygghetsteamets arbete och elevhälsoteamet kontaktas vid behov. Historia Namnet 1317, Vikyngstathom kommer från en bebyggelse vid kyrkan.

Nächster

Aktuell statistik för Rappestad skola i Vikingstad

Vikingstad skola

Vårt motto är Vikingstad skola — där varje elev är i fokus. Av de lärare som arbetade på skolan under 2018 var 92. Under vårterminen får de besöka kyrkan. Skolans Lekotek anordnar varje dag organiserade rastaktiviteter för alla elever. Klass 2 och 3 Årskurs 2 och 3 får besöka Kyrkans hus, där Lotta har byggt upp Jerusalem som det kan ha sett ut på Jesu tid och berättar varför vi firar påsk. I samband med öppnandet av järnvägssträckan Linköping - Mjölby, 1873, växte ett stationssamhälle fram vid gården Bankeberg.

Nächster

Elevhälsa Vikingstad skola

Vikingstad skola

Här hittar du bland annat lovdagar, länkar till frånvarorapportering, matsedel och kontaktuppgifter till skolans personal. Vikingstad skola är en F-6 skola med fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Under 2018 gick det 393 elever på skolan jämfört med föregående år 2017 då antal elever uppgick till 406 st. Under 2018 hade skolan en lärartäthet på 7. Vikingstad har tidigare utmärkt sig med avseende på bordtennis genom att Vikingstad skola vid ett flertal tillfällen kvalificerat sig för Bästa Fyrans riksfinal. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Pedagogerna arbetar också för att utveckla sin praktik i regelbundet återkommande lärandegrupper i såväl skolan som i fritidsverksamheten. Antalet elever per lärare minskade från 13.

Nächster

Aktuell statistik för Rappestad skola i Vikingstad

Vikingstad skola

På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare. Skolan ligger mitt i Vikingstad, ca 15 km utanför Linköping. Statistik för Rappestad skola i Vikingstad Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Rappestad skola i Vikingstad. På skolgården finns ny lekutrustning och rymliga ytor för lek och bollspel. Motsvarande siffra under 2017 uppgick till 87. Fakta om skolan Skolan består av förskoleklass, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. I byggnaden där F-3 har sin verksamhet är fritidshemmen integrerade lokalmässigt.

Nächster

Statistik och aktuell information om Vikingstads skola i Vikingstad på test-www.sensoriafitness.com

Vikingstad skola

. Tidigare har det funnits sektioner för bland annat tennis, varpa och ishockey. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet. Personal på Vikingstads skola i Vikingstad Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Vikingstads skola. Herrlaget har tidigare spelat enstaka säsonger i division 4 bl. År 1952 införlivades Vikingstads socken tillsammans med Rappestads socken, de socknar där samhället Vikingstad ligger, samt Björkeberg, Västerlösa och Sjögestad i Norra Valkebo landskommun.

Nächster

Statistik och aktuell information om Vikingstads skola i Vikingstad på test-www.sensoriafitness.com

Vikingstad skola

Vikingstad skola har ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam. All information du behöver på ett ställe, lättillgängligt i både mobil och dator! De flesta av våra lokaler är nybyggda och vi har en härlig skolgård som stimulerar till lek och aktiviteter. Specialpedagogisk koordinator Eva Sernefalk Österlind Telefon: 013-20 55 54 Skolpsykolog Syrena Johansson Telefon: 013-20 68 44 Trygghetsteamet På Vikingstad skola finns ett Trygghetsteam som på olika sätt arbetar förebyggande i verksamheten. Ett gästgiveri fanns vid Riksettan. Arkiverad från den 13 juni 2017. Skolkollen är en medborgartjänst för snabb, samlad och garanterat aktuell information om din eller ditt barns skola.

Nächster