Türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyetinin ilanýnýn yýl dönümü

Aykut ÜNKER

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

Ayrıca sitemiz, eli kalem tutan ve hayata dair söyleyecek sözü olan herkese açık bir yayın platformdur. Hükümetin zayıflığı, 23 Ekim'de net bir şekilde ortaya çıktı. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Atatürk, kurmuş olduğu genç Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin temelleri üzerine oturturken, en kısa zaman da bunun gereği olan demokrasiye geçileceğini öngörüyordu. Yani halk hiç bir şekilde yönetime karışamıyordu. Çünkü demokrasilerde ve demokratik cumhuriyetlerde kişilerin ve dolayısıyla toplumların özgürlükleri hukuk yolu ile güvence altına alındığı gibi, buların sınırları da adaletin kalemi ile çizilmiştir. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Paşa oybirliğiyle yeni Türk Devletinin ilk Cumhurbaşkanı seçilir.

Nächster

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyetin ilanýnýn kaçýncý yýlý kutlanýyor? iþte yanýtý..

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

Sizde herkesten bin beteri var. Yıldönümü… 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği günün yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Halk ve düzenli ordular düþman kuvvetlerine karþý savaþ vermiþ, omuz omuza mücadele etmiþtir. O söylediklerimi bilimsel bir temel üzerine oturtmamış olsaydı, bu kadar zaman sonra düşünceleri hala güncelliğini koruyabilir miydi? Türkiye, dünyanın en önemli maden yataklarına sahip bir ülke olması nedeniyle madencilik sektörü gelişmiş sanayi kollarından biridir. Ardýndan grup toplantýsýnda konuþarak Anayasanýn bazý maddelerinin güncellenmesi gereðini söyledi ve okumak üzere tasarýyý katiplerden birine verdi. Patlamanın etkisiyle madende yangın çıkmış ve çok sayıda madenci içeride mahsur kalmıştır.

Nächster

Cumhuriyet Nerede

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Mustafa Kemal de Cumhuriyetin ilanına yönelik anayasa değişikliği önergesini açıkladı. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracýlýðý ile kullanýr. Böylece, cumhuriyetin ilanı yolunda olumlu bir ortam hazırlanmış oldu. Millî birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Nächster

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

Mustafa Kemal de cumhuriyetin ilanına yönelik anayasa değişikliği önergesini açıkladı. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Ancak bu geliþmelerin ardýndan beklenilenin aksine bir Türk devleti yok olmamýþ yerine çaðdaþ bir devlet biçimiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuþtur. Milletvekillerinden Eyüp Sabri, Vasýf Çýnar, Rasih Hoca, Yunus Nadi, kürsüye çýkarak cumhuriyetten yana açýklamalarda bulundu. Yeni devletin biçimi belirlenip baþkanýnýn da seçilmesi lazýmdý. Hırıstiyanlıkta en çok bilinen ve azizlerden olan, madenci, jeolog, çan imalâtçı, demirci, duvarcı, marangoz, çatı kaplamacısı, elektrikçi, mimar, itfaiyeci mesleklerinin piri olarak düşünülen Aziz Barara her yıl 4 Aralıkta anılmaktadır. Padiþahlýk laðvedilmiþ kiþisel egemenlik hukuken tarihe karýþmýþtý.

Nächster

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR? NEREDEN GELİYOR? NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

Çözüm için bir saat izin isteyen Mustafa Kemal, bir saat sonra kürsüye çıkarak yönetim biçiminin Cumhuriyet olması halinde hükûmet bunalımlarının yaşanmayacağının, bunun için rejimin Cumhuriyet olarak tescil edilmesi ve yönetim biçiminin buna göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti ve anayasa değişikliği teklifini sundu. Görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın meselenin halli için görevlendirilmesine karar verildi. Sonunda karşısındakilere demiştir ki ; '' Efendiler. Cumhuriyet adý verilen yönetim biçimleri, yöneticilerin göreve getirilmesinde veraset yöntemini reddetmiþtir. Bu nedenle cumhuriyete hayat veren damarların başında demokrasi gelir.

Nächster

Cumhuriyet Nerede

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Milli Egemenlik ve milli bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış 390 kişilik meclisin başkanı aynı zamanda hükûmet ve devlet başkanı olarak adlandırılmıştı. Bizim tarihimiz 90 yılla sınırlanamaz. Cumhuriyet Kavramı Batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun kendisini yönetmesi anlamına gelir. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir.

Nächster

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nasıl Kuruldu? Türkiye'nin Kuruluşu ve Cumhuriyetin Gelmesi

türkiye cumhuriyeti ne zaman ilan edildi

İtilaf Devletleri Lozan da düzenlenecek olan barış konferansına da hem İstanbul hükümetini hem de Ankara Hükümetini davet etmişti. Meclis Mustafa Kemal Paþa'yý 'Meclis Baþkaný' seçmiþtir. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı. Uzun görüþmelerin ardýndan Cumhuriyetin ilaný parti grubunda onaylanarak kabul edildi. Yeni Meclis seçildikten sonra kurulan İcra Vekilleri Heyeti'nin üyeleri bu şartlar altına çalışmanın güçlüklerinden şikayetçi idi. Devlet Baþkanlýðý görevini, o güne kadar, Meclis baþkaný olan Gazi Mustafa Kemal Paþa yürütmüþtü. Lozan 'ın imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri 'nin askerleri , İstanbul 'dan çekildi.

Nächster