Na trgu kette. Slovenska moderna: Dragotin Kette

Kettejev vodnjak na trgu (Novo Mesto, Slovenija)

na trgu kette

Tu je s šestimi leti vstopil v osnovno šolo in jo končal v Novem mestu. Med simboli je gotovo izrazit drugi kraj iz idealistovega »življenjepisa«, Blatni dol: pomeni zaostalost in družbeno bedo pa tudi Kačurjev osebni propad. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Novem mestu, nato pa se je družina po gospodarskem propadu odselila v Ljubljano, kjer je 1895 dokončal gimnazijo. Kaj moč mi, čas, kaj si mi dan? « V Kačurju je kipelo od razočaranja, srda in razburjenosti. Mole: Kette v novomeški Zadrugi Cankarjev Zbornik ; Iv. Albrecht: Spomenik prijateljstvu Jubilejni zbornik za 50letnico O. Svoja otroška leta je preživljal na Premu, v Zagorju, Košani in Pivki; v krajih, kjer je kot učitelj služboval njegov oče.

Nächster

O Dragotinu Ketteju

na trgu kette

Svoje delo je zelo ostro sodil, kakor je razvidno iz pisma J. Ker se Tina zaveda, da nikoli ne bo mogla zaživeti normalnega življenja zdrave ženske, po katerem tako hrepeni, poskuša narediti samomor. Med mogočnimi koreninami, ki so se vile in bahale brezkončno na vse strani, so se kopičile same človeške lobanje; tiste jame, v katerih so bile nekdaj oči, so bile polne prsti in blata: iz nekaterih je vzklila trava kar čez noč. Upodobitve in uglasbitve Slikarskih upodobitev pesnika je veliko. At the upper end of Glavni Trg, a stone fountain was erected in 1955.

Nächster

Novo mesto

na trgu kette

« Zdravnik se je zasmejal veselo. Tudi Lojzki se zdi, da se poslavljata za večno. « je pokimal dolgi kmet in je pomežiknil Kačurju. Ti ga poznajo po mladinskih pesmih, pravljicah in basnih. Its main quality is a unique cohabitation of the river, forest and the town, which provides us with experience of a dying-out pattern of primeval landscape at the town doors. Avtor je bil takrat gimnazijec v Novem mestu. V ospredje je spet stopilo čustvo z neposredno izpovedjo, prevladovale so ljubezenske, razpoloženjske in miselne pesmi, ob njih pa so se pojavljale tudi domovinske, socialne in religiozne.

Nächster

O Dragotinu Ketteju

na trgu kette

Obdelava motiva je izrazito impresionistična. In the town you will find numerous monuments, and in the Museum of Dolenjska, an amazing archaeological wealth as well. Katere besede oziroma besedne zveze ustvarjajo kontrast? Iz teme so se zasvetila okna gostilnice Mantova. Podobno je v drugem odlomku, ko se pogovarjata Kačur in Ferjan, pa tudi v vseh ostalih delih povesti. Ivan Cankar je tako združitev odklanjal; podpiral je le politično združitev v federacijo, jezikovno in kulturno poenotenje pa je bilo zanj popolnoma nesprejemljivo.

Nächster

Na trgu

na trgu kette

Liberalci so bili politično šibki; delavsko gibanje je vodila Jugoslovanska socialno-demokratska stranka, ki je bila neenotna in zato neuspešna. Vendar idealistov »življenjepis« ne govori o vsakem letu posebej, nekatera daljša obdobja so celo izpuščena. « V realistično pripoved o učitelju - idealistu so vključeni tudi novoromantični in dekadentni motivi. You will find the stay in our town pleasant. Pijano oko žari in iskri in vpija ta svet prostran. On its hillsides you can visit traditional events, picturesque churches, monasteries, museums and galleries.

Nächster

O Dragotinu Ketteju

na trgu kette

Kdor misli, da mu ne govorim pogodu, naj tudi misli, da ne govorim zanj! Svoje stališče je utemeljil v znamenitem predavanju Slovenci in Jugoslovani 1913. You can select among a variety of viewpoints, pilgrimage trails, sports and other facilities and forests rich with walking paths, hunting possibilities, forest fruits for picking, and fishing. Konferenca predstavnikov jugoslovanskih socialnodemokratskih strank se je leta 1909 s »tivolsko resolucijo« opredelila za združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov v okviru Avstrije v enoten, avtonomen narod s skupnim jezikom in kulturo. At the decree of the emperor, the walls were brought down at the end of the 18th century, while their significance already waned in late 16th century when the city Karlovac was established as the first line of defence against Ottoman raids and the military doctrine shifted in focus. Izdajatelj lista je v zadnji št. Najočitnejši dokaz iskanja prave smeri pa je korespondenca prijateljem, ki se začenja po prihodu v Novo mesto.

Nächster