Gočárova vila. Vila Josefa Binka, Krucemburk

Gočárova vila, Lázně Bohdaneč

Gočárova vila

Plány výstavby zahrnovaly rovněž systém vnějšího dopravního okruhu s radiálami směřujícími do centra města, mezi nimiž se střídají obytné čtvrti s plochami zeleně. Gočár, Libodřice - Gočárova vila, dům vybudovaný pro statkáře Adolfa Bauera, pochází z let 1912 - 1914. Najdeme ji v Polabí nedaleko Kolína — v Libodřicích. Multifunkční, čtyřpatrový funkcionalistický palác, zabírající velkou plochu západní strany dnešního , měl několik společenských sálů, kavárnu, bar, hotelové prostory, kanceláře a v suterénu kino. Josef Gočár Narození Rakousko-Uhersko Úmrtí ve věku 65 let Československo Místo pohřbení Vzdělání Povolání , vysokoškolský pedagog Hnutí , Významná díla Ovlivněný na na v databázi Některá data mohou pocházet z. Stezka začíná na křižovatce rušné Gočárovy a Střelecké třídy. Vysoce oceňován je také jeho podíl na koncepcích některých měst, zejména a Pardubic.

Nächster

Gočárova vila bude otevřena až v červenci

Gočárova vila

Nosnými body expozice jsou dochované původní prvky interiéru, kterými je především vstupní schodišťová hala s krbem, inspirována anglickou vilovou architekturou, zařízení koupelny, prádelna, topné rozvody včetně kotle ústředního topení, radiátory i s původními tepanými závěsy, dřevěná vestavěná skříň či knihovna. Plocha 227 m2, objem izolace 56 m3. Vypravovalo se, ¾e v roce 1938 pøi jedné dùstojnické schùzi v zadní místnosti hostince U Jirmáskù probodl ve fa¹istickém zápalu na zdi visící obraz. Gočárova práce v Hradci Králové vrcholila v letech — návrhem a realizací budovy Okresního a finančního úřadu. Skladba dřevin vnějšího parku je dnes již méně pestrá; odpovídá složení lesů v okolí borovice, lípy, javory aj.

Nächster

Funkcionalistická Liskova vila v Hradci se stala kulturní památkou

Gočárova vila

V přízemí s předsunutou krytou kolonádou jsou umístěna zařízení určená k léčbě rašelinou. Místní obecní úřad proto hledal zájemce, který by objekt smysluplně a v souladu s požadavky památkářů využil. Čelní stranu plotu vyplňuje černě natřená kovová brána, zhotovená rovněž podle původního Gočárova návrhu pro tuto vilu. Gočára ve stylu kubismu v Tychonově ulici č. Jednoduchého členění fasády je dosaženo použitím lícových červených cihel střídaných s pískovcovými detaily či štukovými poli různé povrchové struktury. Ministerstvo kultury ve svém rozhodnutí konstatovalo, že segmentové prohnutí stavby respektující tvar významné městské komunikace dokládá architektův cit a vnímání i pro širší oblast sídelní struktury. Kliknutím na posuvník a jeho přesunem na škále je možné určit vyhledávanou oblast.

Nächster

Libodřice

Gočárova vila

Do zahrady byla umístěna kopie altánu od Josefa Gočára z roku 1916, který se dochoval u Stachovy a Hoffmannovy vily v Praze - Hradčanech. V letech 2002 až 2004 byla podle návrhu architekta Stanislava Picka provedena komplexní rekonstrukce parteru náměstí. Objekt byl navržen a do roku 1947 také využíván jako obytná vila s projekčním ateliérem. V průběhu let se využití stavby jako rodinné vily a obchodní kanceláře měnilo. Právě zde, na křižovatce cest Pardubice—Chlumec nad Cidlinou a Přelouč—Hradec Králové, vznikla ve 14. Nemáte-li myš vybavenou kolečkem, zmenšíte měřítko dvojitým kliknutím na levé tlačítko myši. Objekt radnice původně tvořily tři domy.

Nächster

Libodřice

Gočárova vila

Již v roce 1940 povolil MÚ zřízení textilní provozovny a po r. Jde podle něj o experimentální konstrukci navrženou Liskou, kdy rámy i křídla oken jsou na místě složena z jednotlivých pásků a úhelníků za použití tisícovek vrutů. Pro zpříjemnění okolí pavilonu byl u artéského pramene v roce 1929 vybudován bazén, kterému vévodí socha Venuše od Josefa Jiřikovského. Pro nájemce a posléze i majitele místního velkostatku Adolfa Bauera ji v letech 1912 - 1914 postavil posledně jmenovaný architekt. Vila patří k nejlepším ukázkám českého kubismu a je jedinou venkovskou kubistickou vilou v České republice dalších 5 kubistických vil je od Pavla Janáka v Jičíně a Pelhřimově, od Josefa Chochola v Praze, od Emila Králíčka v Lysé nad Labem a od Rudolfa Stockara v Olomouci. Profesoři Pavel Zatloukal a Vladimír Šlapeta pro ni z 800 vil vybrali 120 těch nejpozoruhodnějších.

Nächster

test-www.sensoriafitness.com

Gočárova vila

Za rohem ve Vrchlického ulici se nacházejí tři domy od Oldřicha Lisky, stavitele Jana Hypiuse, Marie Sálové a jeho vlastní, kde měl svou první samostatnou kancelář se stavitelem Josefem Fňoukem. Liskova vila z roku 1932 je součástí prvorepublikové blokové zástavby vycházející z Gočárova regulačního plánu Hradce Králové. Po ukončení studia pracoval v Kotěrově ateliéru. Komplex pěti pavilonů propojených krytou kolonádou je zasazen do rozlehlého parku. Později prostory domu i zahrady využívala mateřská škola, v 90. U svých starších prací v kubistickém stylu, vyprojektovaných na samém počátku roku 1912 dům U černé Matky Boží v Praze a u lázeňský dům v Bohdanči , staví Gočár na odiv svislé i vodorovné konstrukční prvky. Vilu i dnes obývají potomci stavebníka.

Nächster

Libodřice

Gočárova vila

Ocenění získal za dostavbu komořanského zámku. V prvním patře budovy se nachází velká zasedací Langrova síň, kde bylo v 1. Gočára a projekt úpravy zahrady od zahradního architekta J. Welcome to Werich Villa, building number 501 on Kampa Island, in the heart of historic Prague. Ministerstvo vilu na seznam památek zapsalo jako soubor domu s pozemkem i oplocením. Časem se Josef Gočár začíná přiklánět k funkcionalismu a konstruktivismu, významnými ukázkami tohoto období jsou vilová čtvrť v Praze na Babě či palác Fénix na pražském Václavském náměstí. Při hledání pokladu zde prý byly nalezeny pouze hluboké sklepy a v nich staré víno.

Nächster

Gočárova vila bude otevřena až v červenci

Gočárova vila

Najednou v¹ak k nim zaèal dennì docházet lékaø. Jakmile dosáhnete místa, které chcete zobrazit, pusťte tlačítko na myši. V přízemí byla umístěna kancelář a v patře bylo vlastní bydlení. Podílel se rovněž na tvorbě interiérů, vytvořil řadu bytových návrhů, nábytku např. Václava na Čechově náměstí v Praze. Po roce 1923 se přiklání k přísnějšímu projevu purismu a později funkcionalismu, jak dokládá například kostel sv. Tím byl Josef Binko, spolumajitel zdejší koželužny, přední představitel české secesní piktorialistické fotografie a Gočárův pozdější švagr.

Nächster