Gjennomsnittslønn norge 2018. Lønn: Dette er de 25 dårligst betalte yrkene

Gjennomsnittslønn i Norge

Gjennomsnittslønn norge 2018

Renholdere i private hjem: 29. Han er sønnen til en av selskapets gründere, Helge Møgster, som er Norges 44. Vi finner ingen ekstreme verdier på nedsiden, ettersom det er begrenset til 0 eller til minstelønnstariffer. Vi har gått gjennom 2018-regnskapene til alle de største selskapene, og tatt ut tallene for lønn og bonus, naturalytelser og sett på om sjefen har aksjer i selskapet som følge av sin stilling. I 2018 var den gjennomsnittlige årslønna for alle ansatte i Norge 551.

Nächster

Sjekk om du tjener nok

Gjennomsnittslønn norge 2018

Andre juridiske yrker 61130 40. Her var veksten 1,2 prosent, med en gjennomsnittlig månedslønn på 35. Befal med sersjant grad 39840 188. Operatører innen papirprodukter 32550 294. Men i praksis er det umulig å vite nøyaktig hva lederens, og for så vidt de andre ansattes, marginalproduktivitet er. Reaksjonane på den store kofferten med pengar lét ikkje vente på seg: — Kan ikkje vere noko problem å vere pengesjef med så mykje i kassen.

Nächster

Gjennomsnittslønn i Norge: 47.290 kr. Medianlønn: 42.835 kr

Gjennomsnittslønn norge 2018

Innvandrere hadde i gjennomsnitt en lønn på 40. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller moderere innlegg. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 66. Mekanikere innen flytekniske fag 51. Sjekk lønnen din: Dette bør du tjene Her kan du se gjennomsnittlig månedslønn fordelt på yrke. Men det betyr ikke at folk flest har dette i månedslønn: Gjennomsnittlig lønn påvirkes av «ekstreme verdier», altså de som tjener veldig mye.

Nächster

Dette er lønna i over 300 yrker

Gjennomsnittslønn norge 2018

Rådgivere innen kompetanseutvikling 52590 83. Gjennomsnittlig lønn er den vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike yrker, bosted, sektorer eller kjønn. Eiendomsmeglere og - forvaltere 59. Hjelpearbeidere i bygg 31750 302. Interiørdesignere og dekoratører 38900 199. Lederlønninger De som faller inn under desil 10, tjener i gjennomsnitt 87.

Nächster

Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner krymper

Gjennomsnittslønn norge 2018

Montører av mekaniske produkter 36610 234. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til. Operatører innen kjemisk industri 41. Lokomotiv og T-baneførere 55970 64. Kopper- og blikkenslagere 36380 236.

Nächster

Gjennomsnittslønn i Norge

Gjennomsnittslønn norge 2018

Ledere av logistikk og transport mv. Forhandlingskortet er sterkere når det større behov for arbeidskraft. Sivilingeniører bygg og anlegg 59. Teknisk beregningsutvalg la i dag fram sin foreløpige rapport om dette. Anleggsmaskin- og industrimekanikere 39340 196. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 88300 6.

Nächster

Gjennomsnittslønn i Norge

Gjennomsnittslønn norge 2018

Du kan även kolla din i aktuella skattetabeller samt räkna ut din med vårt verktyg. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 63360 32. FriFagbevegelse har gått gjennom årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge og publiserte tidligere i år en oversikt over : I snitt har de en årslønn på 6,7 millioner kroner. Ti kvinner blant topp-100 FriFagbevegelse presenterer her 2018-lønna til konsernsjefene i Norges 100 største selskaper. Han tok over topplederstillingen i selskapet etter sin far, Olav Nils Sunde, i 2015. Andre yrker innen offentlig forvaltning 39450 193.

Nächster