سکس تلم. گالری عکس پسر خوشگل و خوشتیپ وجذاب ایرانی

دوستیابی 3 سوت: من متاهلم و درخواستم دوستی با افراد متاهل است

سکس تلم

واقعا خوشمزه بود… بعد یه پام را گذاشت رو نرده و مشغول کردن کیرش تو کسم شد. یکی دو لیوان دیگه هم خوردیم و خوش شدیم بعد گفت لباسات را در بیار منم در اوردم. وقتی وارد قطار شدیم رفتیم توی کوپه. خلاصه من هم راه افتادم و رفتم پیش رفیقا که چند خیابون پایین تر بود و موتور رو خونه پیام دوستم گذاشتم و با ماشین اون رفتیم تو شهر ولی بین راه حاجیه خانم رو دیدم که با دختر کیر مدلش اومده بودن بازار ولی مامانم باهاشون نبود. کوسمو پر کن … » و منم با فشار ریختم توش و باز هم بیحال افتادیم.

Nächster

یه سکس با طعم ترس و عجله

سکس تلم

ولی من بوسیدمش و سرم رو گذاشتم رو سینه اش. بعد از اون کم کم خوب شده بود و ورزش رو شروع کرده بود. این موضوع گذشت تا یه عصر مامان گفت که می خاد بره عیادت یکی از دوستاش که چند وقته مریضه و بعدش رفت بیرون. به کوسش که رسیدم سرم رو با دستش فشار داد روش. بخشی از این ماجرا ناگزیر به سبب محرومیت و بسته شدن دو پنجره.

Nächster

سکس خشن مدل تجاوز دوس دارم

سکس تلم

منو کشید طرف خودش که بخوابم روش. یا اگر خوشگل و خوشتیپ هستی یه بیمار جنسی حریص هستی که مدام در فکر تور کردن دختر هستی تا عقده های مختلفت را ارضا بکنی! عموم مخالفت کرد ولی دختر عموم یه دفعه گفت: بابا من دلم واسه عمو و زن عمو تنگ شده بریم دیگه عموم بازم مخالفت کرد ولی دختر عموهه کوتاه نمی اومد. با انگشتم کرستش رو دادم بالا و خودمو کشیدم بالاتر. ناشناس من پسر هستم،،،،فقط پسر زنگ بزنه. دوباره برگشتم رو به پایین تا به شرتش رسیدم. از تعجب شاخ در آوردم، آخه الهام اپن نبود. چند روزی که خونه ما بود یکی دوبار دیگه فرصت شد که بکنمش.

Nächster

‫دختر ایرانی که مه مه هاشو نشون می ده‬‎

سکس تلم

آقا محمد هم انگار که گوشاش نمی شنید تا اینکه کیرشو در آورد و مالید رو کون مامانم و بعدش گفت برگرد می خام بزارمش جلو. منم آروم انگشتم رو کنار چاک کوسش کشیدم و اونم یه آه ناز کشید. همیشه زیبایی در جنس مخالف شما نیست. یه روز صبح تو حموم ازم خواست که امتحان کنیم و من لذت این هدیه جدیدش رو تا حالا چند بار بردم. دانشمندان دریافتند، افرادی که سبزیجات زیاد،. از تعجب شاخ در آوردم، آخه الهام اپن نبود.

Nächster

سکس خشن مدل تجاوز دوس دارم

سکس تلم

من که از خدا خواسته بودم کیرمو گذاشتم درش و هول دادم تو. ماساژ دادم و تا نزدیک شورتش رفتم بالا. آبم که اومد از حال رفتم ولی تا صبح خیلی وقت بود. منم گردنشو می خوردمو سینه هاشو می مالیدم و اونم باز قربون صدقه ام میرفت. یه کم تاپشو دادم بالا و کمرشو چرب کردم و شروع کردم. کیرمو گرفت تو دستش و بازی کرد و منم دیگه حسابی داشتم کوسشو می خوردم. کرم نداشتم یه تف سر کیرم انداختم و با یه دستم یه کمیشو مالیدم در کونش.

Nächster

‫دختر ایرانی که مه مه هاشو نشون می ده‬‎

سکس تلم

یه کمی از روی شلوار از خجالتش در اومدم. گفتم: «چه خبره بابا؟» گفت: «بخور عزیز دلم. اونم گفت: پس بزار یه عکس ازت بندازم یادگاری نگه دار و با موبایلم یه عکس از صورتم انداخت که هنوزم نگهش داشتم و هر وقت دلم براش تنگ میشه تماشاش می کنم هر بار هم منم آبم میاد. یک ساعتی اون تو مشغول بودیم و چند مدل عوض کردیم. دامنش تا روی رونش رفته بود عقب و پاهاشو آروم به هم می مالید. ما باشیداین موسسه شعبه دیگری ندارد. کیرم دوباره سیخ شده بود و می خواست دوباره برام ساک بزنه.

Nächster

‫دختر ایرانی که مه مه هاشو نشون می ده‬‎

سکس تلم

هر وقت شوهرم رفت مسافرت، تو باید شوهرم بشی» خندیدم و گفتم:»من باید دعا کنم که یه موقع به شوهرت ماموریت چند هفته ای ندن وگرنه کمر من دیگه صاف نمیشه» خندید و گفت: «کاش یه انتقالی چندساله بهش بدن که خیالم راحت باشه تا چندسال هرشب کیرتو می کنی تو کوس من» دوباره چسبید بهم و کیرم رفت لای پاهاش. دنبال ی دوست دختر20 تا 27 خوشگل و خوش اندام با وفا و مهربون واسه دوستی میخوام. بعد رفت پایین و شرتم را از بدن دراورد و لبای کسمو داد تو دهنش حالم یه جوری شده بود مستی شراب و شهوت کس خوردن بهزاد. منم دیگه داشت دوزاریم می افتاد ولی هنوز هم دلم نمی خواست رابطه مون به اینجاها بکشه. چون تا کیرش می رفته تو دهن زری جون، آبش میومده و دیگه چیزی برای کوس زری جون نمیمونده.

Nächster